dijous, 15 d’agost del 2013

contumèlies

[kontumέlies] subst. f. plur. Desori, confusió. Conjunt d'asseveracions, d'afirmacions confuses o sense fonament ni trellat.
cast. desconcierto, zipizape, zaragata 
ETIM.: del llatí contumelĭa,  'injúria afrontosa, de fet o de paraula'. 
diàleg de l'informant
- No em vingues amb "contumèlies", no em vingues amb excuses, bovades o excuses de mal pagador. 
- Deixa't estar de "contumèlies" i anem a parlar clar! 
APM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada