dijous, 23 de juny del 2011

*retor

[retóɾ] vulgarisme subst. m. rector Sacerdot que regeix una església, i sobretot una parròquia.
Ex.: Han canviat el *retor de Sant Roc.
cast: párroco, cura.
Vulgarment, Capellà, sacerdot, prevere, religiós, encara que no tingai càrrec directiu.
Ex: Pensa que tots els *retors són uns malfaeners.
cast. cura
ETIM.: del llat. rectōre, ‘que regeix’.
JMN, JC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada