dijous, 23 de juny de 2011

sumar

[sumáɾ] v. intr. traspuar Entrar o eixir un líquid pels porus o trencs molt prims d'un cos.
Ex.: Eixe botijó no és bo. No veus com suma?
cast. recalar, rezumar.
supurar Formar-se i vessar-se pus.
Ex.: Crida el metge. La ferida suma massa.
ETIM.: del mateix radical que el cast. zumo, ‘suc’; de l'àr. hisp. *zúm, i aquest de l'àr. zūm, originat des del gr. ζωμός.
diàleg dels informants:
– Quan per exemple una canal de reg perd aigua per distints llocs diem que la canal té sumalls, llocs per on traspua l'aigua, que suma.
– Una expressió relacionada: "El qui no suma, se n'ix"
– Jo si que ho havia escoltat.... sumar com a perdre aigua o un líquid d'un espai o recipient....
– Per cert.... nova accepció molt usada a la meua família fa anys... un malet suma.... és a dir tens una ferida que trau pus, o bé algo de líquid per la infecció/inflamació...
AM, JB, MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada