dijous, 2 de juny de 2011

*vetorino

[vetoɾíno] vitet, vitx, bitxo subst. m. 1. Varietat de la pebrera (Capsicum frutescens) conreada pels seus fruits. Fruit petit i allargat en forma de banya i intensament picant, amb diverses aplicacions culinàries.
ex: La ferida em cou més que un *vetorino.
cast. guindilla
2. Penis dels animals de càrrega.
ETIM.: del ll. vĕctis 'barra, palanca', que passà al cat, medieval com vit 'penis'. L'acabament -orino, és atípic. sembla un diminutiu italià o fins i tot mossàrab que caldria documentar.
També és un malnom d'Oliva: el Vetorí
Vitet, vetorí o vitolina: es tracta d'una espècie de pebrera fina picant.
MAFS, JC
vetorinos

1 comentari: