divendres, 1 de juliol de 2011

Cavall Bernat

[kaváʎ beɾnát] adj. de conjunt m. Muntanya del terme d'Oliva. Penya.
ETIM.: cavall per carall del llat. vulg. *caraclu, 'penis' i Bernat és la pronunciació vulgaritzant de baranat del cèltic *varandā, ‘voreta’, ‘subdivisió’, derivat de randā,‘límit’, ‘divisió’ (segons Corominas DECast, iv, 934) > baranat 'voltant d'una rotllana de penya-segat, envoltat d'aigua o d'aire'. Sembla que cal buscar l´origen del nom en algun culte fàl·lic precristià.
Serra del Cavall Bernat a Alzira; el Cavall Bernat, monòlit septentrional del massís de Montserrat; serra del Cavall Bernal al terme de Pollença a Mallorca septentrional).
FMB

Cap comentari:

Publica un comentari