dimecres, 26 d’octubre del 2011

pixaví

[piʃaví] pixavina (f.) [piʃavína] subst i adj. 1. Home presumit, sobretot en el vestir; aplicat a la persona molt presumida.
ex: Serà pixaví! Mira com li agrada lluir!
cast. pisaverde
2. Malnom que en els pobles de la rodalia de València i de Gandia es dóna als habitants d'aquestes ciutats.
Ex: Mira tu! Saoret s'ha casat *en una pixavina.
ETIM.: de pixar i vi.
Es considerava que el presumit se sentia tan important que en lloc de pixar aigua (pixum) com tot el món, pixava vi.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada