dissabte, 9 de març de 2013

Bup, rates!

loc. exclamativa irònica Expressa incredulitat davat d'allò dit per un interlocutor.
diàleg dels informants:
Mon pare l'utilitza molt... en un to de burla, com si afegira, "això és el que tu t'has cregut". 
NMT, MLC

Cap comentari:

Publica un comentari