dissabte, 9 de març de 2013

Estar per establir

loc. verbal Ser immadur, no tindre bona educació, actuar per impulsos irracionals; actuar amb violència. 
ex: No li ho tingues en compte: està per establir.
dialeg dels informants: 
–Estás per a establir! (quan algú diu moltes bovades o fa animalades i posa nerviosa a l'altra persona) 
–Estar "pa establir", no estar "ben afinat" 
–Això ho senties sobre tot als majors referint-se a la jovenalla irrespectuosa i maleducada: "El teu fill està *pa establir! No fa cas i va a la seua, i algun dia ja voràs com tindrem un disgust!"
vegeu establir
RMM, SA, MCGM, JM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada