dissabte, 9 de març de 2013

establir

[astaβlíɾ] v. tr. 1. Posar d'una manera estable, ferma, permanent. 
2. Col·locar en una manera estable de vida, siga en matrimoni, siga en un negoci o professió independent. 
3. Assolir maduresa psicològica, madurar.
cast. establecer
ETIM.: del llatí stabĭlīre, ‘posar ferm i estable’.
vegeu Estar per establir

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada