dimecres, 6 de juliol de 2011

frau (1)

[fɾáw] subst. m. Acció d'enganyar algú per procurar-se un avantatge o beneficiar-se en detriment d'ell.
Ex.: Molts moliners d'abans vivien del frau de la farina.
cast. fraude.
ETIM.: pres del llat vulg. *fraude de fraus, fraudis, ‘mala fe; engany’.
MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari