diumenge, 9 d’octubre de 2011

motlada

[moɫɫá/moɫá], [mauɫɫá/mauɫá], [muɫɫá/muɫá], [asmoɫá], [amboɫá] … almotlada, revoltó subst. f. Espai voltat que hi ha entre biga i biga, teginada; volta que deixa el motlle entre cada dues bigues d'un sostre.
cast. bovedilla
ETIM.: del llatí modŭlu‘manera, forma, model’–dimin. de modus 'mesura'–, que passa a modŭlata. Hi ha  en algunes pronúncies el rastre de l'article àrab al- sobreafegit: [asmoɫá], [amboɫá].
diàleg dels informants:
–Ma uela em dia quan estava en la primera planta de casa no botes tant que somouràs les ''esmolaes''(o alguna cosa pareguda) 
–Ma mare diu maulaes 
–Les "mulaes" de fusta, les bigues 
–En la cançó "Romanç de Senyera" de Pep Gimeno el Botifarra, diu: "Aigüa fins les almotlades"
–Jo li he sentit dir a la meua àvia ambolaes...
VCP, LLN, GB, JBM
motlada

Cap comentari:

Publica un comentari