dimarts, 5 de juliol de 2011

engarrofar-se

[aŋgarofáɾse] v. refl. Sensació de plaer intens o excessiu que s'experimenta en menjar alguna cosa comestible apreciada molt particularment.
Ex.: El *mullaor de fesols de la garrofa és l'especialitat de ma mare. Mai millor dit, m'engarrofe menjant-ne.
ETIM.: derivat de garrofa. des d'una accepció sense ús a hores d'ara: Emmalaltir-se un animal per haver menjat garrofes verdosenques.
JF, LLN, JC, ACM, LMM, ACP

Cap comentari:

Publica un comentari