dijous, 28 de juliol del 2011

pol

[pɔ̞́ɫ] asfalt subst. m. 1. Material aglomerant de color negre i de consistència sòlida o semisòlida constituït majoritàriament per betums naturals o obtinguts com a residu de la destil·lació del petroli.
ex: No t'acostes a la voreta de la mar, que t'embrutaràs de pol.
cast.: asfalto, chapapote
2. Mescla d'asfalt, betum o quitrà amb arena, calç, etc., usada per a fer paviments o ciment impermeable.
ex: Hi ha un camió abocant pol al caminal.
cast.: asfalto
ETIM.: incerta
diàleg dels informants:
–Quan anem per la platja xafem pol.
‎–"Pol", xapes negres de quitrà per la voreta de la mar.
RM, MCGM

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada